Ceny

  • odměna za poskytnutí právní služby je smluvní (věcí vzájemné dohody dle možností klienta)
  • není–li smlouva o odměně mezi advokátem a klientem uzavřena, určuje se odměna advokáta dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif)
  • jsem plátcem DPH